Για να ολοκληρωθεί η κράτηση, η προκαταβολή του 30% του συνολικού ποσού που απαιτείται μέσα σε 5 ημέρες από την αίτηση κράτησης. Η πληρωμή γίνεται κατά την άφιξη. Σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 30 ημέρες πριν την άφιξη, παρακρατείται η προκαταβολή.

To complete the booking, deposit 30% of the total amount required within 5 days of the booking request. Payment is due upon arrival. In case of cancellation less than 30 days before arrival, the deposit is withheld.

Γραφτείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας